BARNIM wspiera czytelnictwo

Wydawnictwo TEGONO promuje czytelnictwo, kilkaset sztuk powieści BARNIM Ogień zostało wysłanych do bibliotek w całym kraju. Ponadto wspieramy ciekawe inicjatywy i projekty czytelnicze jak „Książki w pudle” czy Biblioteki Sąsiedzkie.

czytelnictwo

Barnim – Biblioteki Sąsiedzkie

Biblioteki Sąsiedzkie to projekt ogólnopolski, który został uruchomiony w lipcu 2012 roku przez Fundację Zmiana. Poprzez jego realizację Fundacja pragnie rozpowszechniać oddolne formy tworzenia bibliotek – jako miejsca nie tylko zbioru książek, ale centra sąsiedzkie, gdzie książki są pretekstem do dyskusji i dalszych działań w małych społecznościach. Jak na razie w Polsce istnieje 6 bibliotek sąsiedzkich: Praska Biblioteka Sąsiedzka, Na Piętrze – Biblioteka Sąsiedzka w Tomaszowie Mazowieckim, Biblioteka Sąsiedzka w Okrzeszynie, Biblioteka Sąsiedzka we Wrocławiu – Łokietka 5 Infopunkt Nadodrze, Biblioteka Sąsiedzka w Miszkowicach oraz Za miedzą – Biblioteka Sąsiedzka w Śródce. Wydawnictwo TEGONO, chcąc wesprzeć ciekawą inicjatywę Fundacji, przekazało Bibliotekom Sąsiedzkim zarówno książki, jak i opowiadania o przygodach Barnima.

 

Barnim – Książki w Pudle

Książki w Pudle to kolejny interesujący projekt Fundacji Zmiana, który postanowiło wesprzeć wydawnictwo TEGONO. Fundacja wychodzi z założenia, że czas spędzony w więzieniu nie musi być czasem straconym, a słowo daje wolność i zrozumienie swojego losu. W Polsce mamy 152 zakłady karne, w każdym z nich jest biblioteka, a czyta około 80 procent skazanych. „Czytanie rozwija komunikatywność, kreatywność i wyobraźnię, poszerza zasób słownictwa, poprawia pamięć i koncentrację, ale przede wszystkim ma ogromny wpływ na proces resocjalizacji” –zgadzamy się z powyższym, dlatego książka BARNIM Ogień została przesłana także do zakładów karnych.

 

Barnim – biblioteki narodowe i akademickie

Każdy wydawca ma obowiązek przesłania jednej kopii książki do 15 wskazanych przez ustawę bibliotek – narodowych i akademickich. W związku z tym książka BARNIM Ogień oraz opowiadanie BARNIM Kamienie zostały przesłane do następujących bibliotek: Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Biblioteka Śląska w Katowicach, Biblioteka Uniwersytecka KUL, Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie.